2008 р.Оцінка економічного і соціального розвитку Житомирської області та міста Малин

Друзі, що ж покаже наше місто в цьому 2009 році?Оцінка економічного і соціального розвитку Житомирської областіКомплексна оцінка соціально-економічного розвитку проведена на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 04.10.07 №343 "Про комплексну оцінку економічного і соціального розвитку районів і міст області".

Про це "Бізнес Житомиру" повідомило Головне управління економіки облдержадміністрації.

Аналіз здійснено на підставі рейтингової оцінки по показниках, що відображають тенденції в основних сферах економічного і соціального розвитку районів і міст за 9 місяців 2008 року.

І. Реальний сектор економіки

За 9 місяців 2008 року спостерігалася активізація промислового виробництва, приріст якого мав місце у 20 регіонах (від 2,7% у м. Бердичеві до 2,4 раза у Бердичівському районі). Це дозволило досягнути його приросту в цілому по області на 13,9%.

За звітний період 10 районів не забезпечили 100% рівень оплати за електроенергію, крім того 4 райони не досягли 100% рівня оплати за природний газ, а в середньому по області ці показники склали відповідно 101,5% та 102,7%.

У 21 районі сільгосппідприємства скоротили вирощування худоби і птиці, у 20 районах – виробництво молока, тому в середньому по області ці показники до відповідного періоду попереднього року склали лише 73,5% та 81,1%.

У сфері реального сектору економіки перші 5 місць за показниками, що характеризують зазначену сферу посіли місто Малин (1 місце), Лугинський район (2), міста Житомир (3), Нов.-Волинський (4), Бердичівський район (5).

Такий результат рейтингової оцінки сфери реального сектору економіки в цих містах та районах забезпечено за рахунок:

- зростання обсягу промислової продукції у 2,4 раза Бердичівському районі, на 57,1% у м. Нов.-Волинському, на 24,2% у м.Малині, на 22,7% у Лугинському районі та на 16,8% у м.Житомирі;
- високого рівня оплати за спожиту електроенергію у містах Житомирі (104,7%), Малині (102,5%), Лугинському районі (101,8%) та м.Нов.-Волинському (100%);
- вищого за середньообласний (102,7%) рівня оплати за спожитий природний газ в усіх цих районах та містах, окрім м. Нов.-Волинського.
За підсумками оцінки Олевський, Вол.-Волинський, Житомирський, Чуднівський, Ємільчинський,Червоноармійський та Брусилівський райони зайняли місця відповідно з 20 по 24. Зазначений результат спричинений:
- скороченням темпів обсягу промислової продукції у Брусилівському (-42,6%), Червоноармійському (-38,8%), Ємільчинському (-11,7%) та Чуднівському (-4,2%) районах;
- низьким рівнем оплати за спожиту електроенергію у Житомирському (97,3%), Вол.-Волинському (98,5%), Брусилівському (98,8%), Олевському (99%), Червоноармійському (99%), Чуднівському (99,1%) та Ємільчинському (99,9%), районах, а також низьким рівнем оплати за спожитий природний газ у Чуднівському (95,5%) районі;
- скороченням вирощування худоби і птиці та виробництва молока в сільгосппідприємствах Брусилівського району відповідно - на 32,9% та 22,6%, Вол.-Волинського – на 40,2% та 30,6%, Ємільчинського – на 34,8% та 32%, Житомирського – на 40,2% та 41,4%, Олевського – на 39,2% та 43,4%, Червоноармійського – на 19,2% та 27,5%, Чуднівського – на 17,9% та 10,2% районів.

Для регіонів основної групи, які зайняли відповідно з 6 по 19 місце в сфері реального сектору економіки було характерним:

- значні темпи приросту обсягів промислової продукції для Попільнянського (на 46,1%), Романівського (на 44,2%), Коростенського (на 24,3%) Радомишльського (на 10,6%) районів та скорочення обсягів його виробництва для Баранівського (на 26,2%) і Ружинського (на 10,4%) районів;
- вище ніж 100% рівень оплати за спожиту електроенергію у Малинському (106,9%), Радомишльському (103,5%) районах, м.Бердичеві (102,4%), Попільнянському (102%), Новоград-Волинському (101,8%) та Любарському (101,6%) районах і найнижчі його показники у Романівському (99,3%), Андрушівському (99,7%) районах;
- значне перевищення середньообласного показника (73,5%) по темпу вирощування худоби і птиці в сільгосппідприємствах Любарського, Коростишівського, Романівського та Коростенського районів (відповідно 114,4%, 103%, 99,4% та 87,2%) і відповідно найбільше скорочення у Нов.-Волинському (на 53,7%), Радомишльському (на 42,2%), Малинському (на 39,2%) та Народицькому (на 35,5%) районах;
- перевищення середньообласного показника (81,1%) по темпах виробництва молока у сільгосппідприємствах Андрушівського (106,5%), Баранівського (101,9%), Романівського (93,9%), Новоград-Волинського (88,3%), Народицького (88,2%), Овруцького (86,5%), Любарського (85,1%) та Коростишівського (84,4%) районів. Разом з тим, Малинський та Черняхівський райони допустили значне скорочення обсягу виробництва молока (відповідно на 31,7% та 33%).

II. Інвестиції та зовнішньоекономічна діяльність

За січень-червень 2008 року обсяги інвестицій в основний капітал по області зросли на 20,5%. Їх приріст спостерігався у 21 регіоні і варіював від 2,1% в Андрушівському до у 5,7 раза в Лугинському районі.

Станом на 01.10.08 загальний обсяг іноземного капіталу, вкладеного в економіку області з початку інвестування становить 201,2 млн. дол. США, що на 15,9% більше ніж було на початок 2008 року. Збільшення іноземних інвестицій спостерігалося у 21 регіоні.

За січень-серпень 2008 року експорт товарів збільшився у 18 районах та містах (від 1,6% у Коростишівському районі до у 4,4 раза в Ружинському районі), експортні операції взагалі не здійснювались у Брусилівському та Любарському районах.

Лідируючі місця в сфері інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності зайняли відповідно Овруцький район (1 місце), місто Бердичів (2), Малинський (3), Ружинський (4) та Житомирський (5) райони.

Одними з позитивних факторів, що визначили перші місця цих регіонів є зростання інвестиційних ресурсів. За підсумками I півріччя 2008 року значний темп приросту інвестицій в основний капітал був характерним для Овруцького (у 2,7 раза), Малинського (у 2,6 раза) районів, міста Бердичева (у 2 раза), та Ружинського району (у 2 раза).

Крім того, Овруцький та Малинський райони зайняли відповідно 3 та 4 місця серед регіонів за обсягами інвестицій в основний капітал в розрахунку на одну особу, що відповідно в 1,6 та 1,4 рази більше ніж в середньому по області.

Значний приріст прямих іноземних інвестицій, в абсолютному значенні, у тому числі і в розрахунку на душу населення забезпечили Малинський, Овруцький райони та м.Бердичів.

За підсумками 9 місяців 2008 року обсяг інвестицій у житлове будівництво найвищими темпами зростав у м.Бердичеві (у 2,3 рази), Овруцькому (у 2 рази) та Ружинському (у 2 раза) районах, що в свою чергу зумовило значний приріст обсягу введеного в експлуатацію житла у цих районах (відповідно в 2,2, 1,1 та 1,5 раза).

За рейтинговими розрахунками п'ять останніх місць у сфері інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності посіли Любарський (25 місце), Чуднівський (24) райони, місто Малин (24), Брусилівський (23), Андрушівський (22) райони, м. Коростень (22) та Бердичівський район (21).

На низьку рейтингову оцінку цих регіонів вплинули наступні негативні фактори:

- недостатній обсяг інвестицій в основний капітал в розрахунку на одну особу, який був значно менший від середнього показника по області (886,6 грн.) у Бердичівському (на 89,6%), Любарському (на 70,6%), Андрушівському (на 65,9%), Чуднівському (на 61,1%) та Брусилівському (на 59,9%) районах;
- від’ємний приріст прямих іноземних інвестицій до початку 2008 року у Бердичівському районі (на 399,5 тис.дол. США.), м.Коростені (на 13,2 тис.дол.США);
- обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу був значно меншим середнього показника по області (154 дол. США) у всіх цих районах і містах;
- скорочення обсягу інвестицій у житлове будівництво на 93,6% - у м.Малині, на 79,4% у Чуднівському, на 39,6% в Андрушівському, на 7,2% у Брусилівському районах та обсягу введеного в експлуатацію житла в цих регіонах, окрім Брусилівського, відповідно на 92,1%, 78,4% та 12,5%.

Для 16 регіонів, які становлять основний масив (6-20 місце), за 9 місяців 2008 року в сфері інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності було характерним:

- зменшення до попереднього року обсягу інвестицій в основний капітал у Народицькому (на 63%), Вол.-Волинському (на 53,9%), Романівському (на 29,5%) районах та м.Житомирі (на 3,8%). Крім того, обсяги інвестицій в розрахунку на душу населення у Народицькому, Баранівському, Черняхівському, Червоноармійському та Олевському, районах були відповідно на 94,8%, 75,1%, 73,8%, 73,1% та 69,5% меншими за середнє значення по області. Разом з тим, у Лугинському, Коростишівському, Ємільчинському та Черняхівському районах показник росту інвестицій в основний капітал був одним з найкращих серед районів і міст і становив відповідно 575,7%, 399,8%, 393,3% та 377,1%.
- зростання обсягу введення в експлуатацію житла у м.Житомирі (на 64%), Ємільчинському районі (на 52,3%), м.Нов.-Волинському (на 31,5%), Червоноармійському (на 30,9%) та Попільнянському (на 29%) районах. Одночасно у Нов.-Волинському, Коростишівському, Коростенському, Баранівському районах у січні-вересні відбулося скорочення обсягу введеного в експлуатацію житла відповідно на 75,5%, 41,1%, 35,5%, та 31%.

III. Бюджет та фінансові результати діяльності підприємств

В усіх регіонах області стабільно зростали доходи місцевих бюджетів без трансфертів (загальний та спеціальний фонди), приріст яких за 9 місяців 2008 року склав 37,8%. Він варіював від 17,2% у Бердичівському до 3,2 рази у Лугинському районі.

У 18 регіонах спостерігалося зростання податкового боргу, а в цілому по області податкова заборгованість збільшилася на 12%.

Зростання прибутків прибуткових підприємств на 41% супроводжувалося одночасним зростанням збитків збиткових підприємств на 28,4%.

За результатами рейтингової оцінки найкращих результатів в зазначеній сфері досягли Лугинський (1 місце), Малинський (2), Брусилівський (3), Народицький (4), Червоноармійський та Ємільчинський (5) райони, що в свою чергу зумовлено:

- у Лугинському, Ємільчинському, Народицькому, Червоноармійському та Малинському районах: високим рівнем виконання доходів місцевих бюджетів до запланованих Мінфіном показників, який становив відповідно 299,6%, 190,3%, 134,3%, 127,2% та 125,7% при загальнообласному показнику 120,2%, а також темпами зростання доходів місцевих бюджетів до показників відповідного періоду попереднього року, які були одними з найвищих серед районів і становили відповідно 319%, 174,4%, 141,4%, 152,8% та 171,4%. Податкову заборгованість скоротили Народицький (на 44,6%), Червоноармійський (на 33,6%), Лугинський (на 9,8%) та Малинський (на 7,1%) райони;
- значним зростанням у Лугинському, Брусилівському та Малинському районах прибутків прибуткових підприємств, відповідно на 52,3%, на 33,2% та 31,6%, зменшенням збитків збиткових підприємств у Малинському – на 62,6%, Лугинському - на 27,2% районах, а у Народицькому та Брусилівському районах збиткові підприємства відсутні;
- незначною, порівняно з середнім показником по області (33,5%), питомою вагою збиткових підприємств, яка у Ємільчинському та Червоноармійському районах становила відповідно 10% та 25%.

Серед 28 регіонів по яких розраховано рейтингову оцінку в сфері бюджету, фінансів та фінансових результатів підприємств, останні п'ять місць посіли відповідно місто Малин (24 місце), Баранівський район (23), Коростишівський район (22), місто Бердичів (21), Нов.-Волинський район (20).

Негативними факторами, що визначили останні місця цих регіонів, є:

- нижчий від інших регіонів рівень виконання планових показників Мінфіну по доходах місцевих бюджетів та темпах їх зростання, що було характерним для усіх цих районів і міст, окрім Нов.-Волинського району;
- зростання обсягу податкового боргу у Баранівському районі (у 2,2 рази), місті Малині (у 2,2 рази), Новоград-Волинському (на 17,1%) та Коростишівському (на 15,6%) районах. Питома вага податкового боргу в загальній сумі заборгованості по області в містах Малині та Бердичеві становить 7,8% та 7,5%, це одні з найгірших показників серед регіонів;
- зменшення прибутків прибуткових підприємств з одночасним нарощенням збитків збиткових підприємств у Баранівському (відповідно на 3,4% та у 4,7 разів), Нов.-Волинському (на 49,3% та у 36,4 раза) районах, місті Малині (на 42,2% та у 1,9 раза). Крім того, зростання збитків також було характерним для міста Бердичева (у 1,9 раза) та Коростишівського району (у 2,6 раза);
- вища середньообласного показника (33,5%) питома вага збиткових підприємств в загальній кількості підприємств у Коростишівському районі (51,9%), м.Малині (42,9%) та Баранівському районі (38,5%).

Для інших регіонів, які у цьому секторі зайняли 6-19 місця, було характерним:


- забезпечення виконання запланованих показників Мінфіну по доходах місцевих бюджетів від 112,7% у Бердичівському районі до 141,3% у Любарському районі (по області – 120,2%);
- 5 регіонів цієї групи наростили податкові борги в межах від 2,1% у Чуднівському до 72,6% у місті Новограді-Волинському. Серед регіонів, які зменшили обсяги податкової заборгованості, значні темпи її скорочення спостерігалися у Бердичівському (на 47,8%), Ружинському (на 25,1%), Андрушівському (на 8,6%), Черняхівському (на 6,8%) районах та м.Коростені (на 5,9%);
- незначна питома вага податкового боргу в загальній сумі податкової заборгованості по області в Коростенському (0,4%), Ружинському (0,7%) районах та м. Нов.-Волинському (1%);
- зменшення прибутків прибуткових підприємств у Бердичівському (на 76%), Чуднівському (на 65,3%), Коростенському (на 44,5%), Овруцькому (на 44,2%), Романівському (на 36,2%) районах. Зростання збитків збиткових підприємств відбулося у Коростенському районі (у 3,6 раза), м.Коростені (у 2,6 раза), Володарсько-Волинському (на 91,9%), Любарському (на 91,1%), Ружинському (на 72,7%), Овруцькому (на 54,8%), Олевському (на 51,1%) та Житомирському (на 12,6%) районах. Разом з тим, у місті Нов.-Волинському, Черняхівському, Володарсько-Волинському, Андрушівському та Радомишльському районах, спостерігалося значне нарощування прибутків прибуткових підприємств відповідно у 3,9, 2,8, 2,7, 2,1 та 2,1 раза. Крім того, питома вага збиткових підприємств в загальній кількості підприємств у Попільнянському (50%), Чуднівському (50%), Вол.-Волинському (46,7%), Черняхівському (44,4%), Любарському (42,9%), Ружинському (42,9%) районах значно перевищувала середній показник по області (33,5%).

IV. Соціальний сектор

За 9 місяців 2008 року в усіх районах та містах області стабільно зростала середньомісячна заробітна плата. Її приріст коливався у межах від 30,5% в Олевському районі до 58,4% у Любарському районі і в середньому по області становив 39,6%

Заборгованість з виплати заробітної плати повністю ліквідовано у Бердичівському, Ємільчинчькому та Червоноармійському районах.

Найкращі результати в соціальній сфері досягнуто у м. Малині (1 місце), Попільнянському (2), Коростишівському (3), Малинському (4) та Житомирському (5) районах.

Для цих регіонів була характерна позитивна динаміка по основних показниках соціального сектору, а саме:

- вищий за середній по області (43,3%) рівень працевлаштування населення у місті Малині – 50,7% Житомирському – 45,8% та у Коростишівському – 45,3% районах;
- високий рівень середньомісячної заробітної плати у м.Малині (1623 грн.), Малинському (1576 грн.) та Житомирському районах (1397 грн.), а її приріст перевищував середньообласний показник (39,6%) у Попільнянському (45,8%), Житомирському районі (40,7%), м.Малині (40,3%) та Малинському районі (40%);
- у місті Малині частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму, становила 8,7% що є найкращим показником серед інших регіонів;
- скорочення суми заборгованості по внесках до Пенсійного фонду у Коростишівському (на 67,6%), Малинському (на 16,4%) районах та м.Малині (на 9,2%).

Останні п'ять місць у сфері соціального сектору зайняли Народицький (26 місце), Романівський (25), Брусилівський (24), Овруцький (23)та Олевський (22) райони за рахунок:

- значного зменшення чисельності населення з початку року від 1,1% у Народицькому до 0,47% у Романівському районах;
- нижчого рівня середньомісячної номінальної заробітної плати по відношенню до середніх показників по області (1375 грн.), який склав 1010 грн. – у Романівському, 1019 грн. - Олевському, 1067 грн. – Брусилівському, 1072 грн. - Народицькому та 1036 грн. – у Овруцькому районах;
- значною часткою працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму у Народицькому (31,5%), Романівському (27,6%), Олевському (25,6%), Брусилівському (23,8%) та Овруцькому (20,2%) районах при середньообласному показнику – 16,2%;
- приросту з початку року заборгованості по внесках до Пенсійного фонду, яке мало місце в Романівському, Народицькому, Брусилівському та Овруцькому районах відповідно на 45,2%, 41,8%, 10,7% та на 6,8%;

Для основної групи регіонів, які посіли в соціальній сфері 6 - 21 місця, було характерним:

- вищий по відношенню до інших регіонів цієї групи рівень середньомісячної заробітної плати у містах Коростені (1644 грн.) та Житомирі (1602 грн.), Вол.-Волинському (1555 грн.) та Коростенському (1446 грн.) районах і відповідно низький її розмір в порівнянні з середнім значенням по області (1375 грн.) у Баранівському (1026 грн.), Червоноармійському (1030 грн.), Любарському (1047 грн.), Ємільчинському (1059 грн.) та Чуднівському (1063 грн.) районах;
- приріст номінальної заробітної плати у Любарському (на 58,4%), Ружинському (50,7%), Червоноармійському (49,4%), Радомишльському (47,3%), Андрушівському (45,2%), Черняхівському (44,7%), Новоград-Волинському (43,2%), Коростенському (42,7%), Вол.-Волинському (41,8%) районах та м.Нов.-Волинському (44,2%) при середньому показнику по області – 39,6%;
- значна частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму, що мало місце у Любарському (32,2%), Червоноармійському (29,5%), Баранівському (27,8%), Черняхівському (27,6%), Ємільчинському (26,8%) та Ружинському (24,7%) районах, а також незначна їх питома вага у містах Коростені (9,2%), Житомирі (11,1%), Нов.-Волинському (12,4%) та Вол.-Волинському районі (14,2%), що зумовлено високим рівнем заробітної плати по цих регіонах;
- повне погашення заборгованості із виплати заробітної плати у Бердичівському, Ємільчинському та Червоноармійському районах;
- зменшення заборгованості по внесках до Пенсійного фонду у 8 регіонах в межах від 23,6% у Ружинському районі, до 73,2% у Чуднівському районі. В Баранівському, Вол.-Волинському, Червоноармійському районах, містах Житомирі, Нов.-Волинському та Коростені приріст цієї заборгованості склав відповідно у 3,3 раза, 2,5 раза, 61,8%, 96%, 2,2 раза та у 3,3 раза;
- низький рівень злочинності у Нов.-Волинському (25,9%), Ємільчинському (29%), Лугинському (31,1%), Ружинському (33,4%) районах та відповідно найвище його значення у м. Житомирі (65%), Любарському районі (58,3%), містах Коростені (53,5%), Нов.-Волинському (53,3%), Черняхівському (51,7%) та Бердичівському (51,6%) районах.

V. Споживчий ринок

За 9 місяців 2008 року абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг на одну особу до відповідного періоду попереднього року в середньому по області склав 197,91 грн., і коливався від -6,93 грн. у Ємільчинському районі до 598,77 грн. у м. Житомирі. Оплата населенням житлово-комунальних послуг лише у 2 районах не досягла 100%, що забезпечило загальний показник по області на рівні 104,8%. Найнижчі рівні оплати були характерними для Коростенського та Радомишльського районів (відповідно 95,2% та 98,9%).

За підсумками рейтингової оцінки у сфері споживчого ринку перші п'ять місць зайняли Коростишівський район (1 місце), місто Житомир (2), Любарський (3), міста Бердичів (4), Малин (4) та Олевський район (5).

Одним з позитивних факторів, що визначили перші місця цих районів і міст є зростання обсягу роздрібної торгівлі більш вищими темпами ніж в середньому по області (14,6%), яке було характерним для усіх цих регіонів, крім Олевського району, і становило від 15,6% у м. Бердичеві до 49,5% у Коростишівському районі;

У містах Житомирі, Бердичеві, Малині та Коростишівському районі абсолютний приріст обсягу роздрібного товарообороту на одну особу значно перевищував середнє значення по області (154,8 грн.) і становив відповідно 407,4 грн., 246,2 грн., 228,5 грн. та 293,6 грн.

Рівень оплати населенням спожитих житлово-комунальних послуг у Коростишівському, Олевському, Любарському районах та м. Житомирі склав відповідно 115,4%, 111,8%, 108,7% та 105,7% при загальнообласному показнику – 104,8%.

Серед 28 регіонів, по яких розраховано рейтингову оцінку у сфері споживчого ринку, останні п'ять місць посіли Коростенський (26 місце), Лугинський (25), Ємільчинський (24), Малинський (23) та Ружинський (22) райони. На низьку рейтингову оцінку цих районів вплинули наступні негативні фактори:

- темп зростання обсягу роздрібного товарообороту не перевищував середнє значення по області (114,6%) і коливався в межах від 81,8% у Малинському до 103,8% у Ружинському районі;
- незначний або від’ємний абсолютний приріст обсягу роздрібного товарообороту та обсягу реалізованих послуг;
- рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг лише у Малинському районі був вищим середньообласного рівня.

Для інших 17 регіонів, які посіли з 6 по 21 місця, було характерним:

- високий темп приросту обороту роздрібної торгівлі для Черняхівського (на 32,1%), Червоноармійського (19,9%), Бердичівського (17,4%) та Радомишльського (15,7%) районів і його скорочення у м.Нов.-Волинському (на 10,1%), Андрушівському (6,9%), Нов.-Волинському (3%), Баранівському (1,8%), Попільнянському (1,7%) та Житомирському (0,8%) районах (по області – 114,6%);
- вище ніж 100-відсотковий рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг забезпечили всі регіони, крім Радомишльського, який коливався в межах від 100,6% - у Попільнянському до 110,6% - у Бердичівському районі.

VI. Загальна рейтингова оцінка

За підсумками загальної рейтингової оцінки за 9 місяців 2008 року перші п'ять місць зайняли Малинський (1 місце), Коростишівський (2) райони, міста Бердичів (3), Новоград-Волинський (4) та Житомир (5).

Позитивними факторами, що визначили перші місця цих регіонів є:

- для Малинського району одні з найкращих результатів у сфері бюджету та фінансових результатів діяльності підприємств (2 місце), інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності (3 місце) та соціального сектора (4 місце);
- для Коростишівського району: одні з найкращих результатів у сфері споживчого ринку (1 місце), соціального сектора (3 місце);
- для м. Бердичева: одні з найкращих результатів у сферах інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності (2 місце) а також споживчого ринку (4 місце);
- для м. Нов.-Волинського: один з найкращих результатів у сфері реального сектора економіки (4 місце);
- для м. Житомира: позитивні результати у сфері реального сектора економіки (3 місце), споживчого ринку (2 місце).

Останні п'ять місць посіли Чуднівський (28 місце), Народицький (27), Брусилівський (26), Баранівський (25) та Романівський (24) райони. На низьку рейтингову оцінку цих районів вплинуло те, що вони за окремими сферами соціально-економічного розвитку зайняли з 20 по 26 місця:

ВЗАГАЛІ рейтинги міста Малин дуже високі, от тільки на добробуті малинчан це практично ніяк невідчутно.

- для Чуднівського району: у сферах інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності (24 місце), реального сектора економіки (22 місце);
- для Народицького району: у сфері соціального сектора (26 місце);
- для Брусилівського району: у сферах реального сектора економіки та соціального сектора (24 місця), інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності (23 місце);
- для Баранівського району: у сферах бюджету та фінансових результатів діяльності підприємств (23 місце), соціального сектора (21 місце);
- для Романівського району: у сфері соціального сектора (25 місце).


Создан 09 окт 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником